Oppositie vraagt besparende en steunende energiemaatregelen

Stijgende gas- en elektriciteitskosten baren gemeentebestuur zorgen. © jw

Rumst -

De Vooruit-Groenfractie interpelleerde afgelopen gemeenteraad het schepencollege over acties die ondernomen kunnen worden om de stijgende energiekosten het hoofd te bieden. Hierbij denkt ze zowel aan inwoners als bedrijven en verenigingen.

 

“De hoge energieprijzen treffen inwoners, bedrijven, middenstanders, ondernemers en openbare besturen”, zegt gemeenteraadslid Francy Van der Wildt. “Er bestaan geen mirakeloplossingen maar het reduceren van het eigen energieverbruik in de gemeente is een belangrijk uitgangspunt.”

Op haar vraag om de openbare straatverlichting te dimmen of zelfs te doven tussen 23 en 5 uur werd door de burgemeester positief geantwoord. Daarbij stipte hij wel aan dat enkel de LED-verlichting kan gedimd worden. “Voor de andere verlichting zal contact opgenomen worden met Fluvius om een kostenanalyse te maken om ze te doven. Daarbij zal ook gekeken worden naar de verkeersveiligheid.”

Kosteloze energiescans

Op de vraag om een of meer gemeentelijk informatiepunten op te richten waar mensen met hun energiedossier terecht kunnen werd verwezen naar de bestaand initiatieven zoals het Energiek-Loket (Igean), het wijkloket, de buurtzorglijn en de ondersteuning via de sociale dienst.

Ook over het aanbieden van kosteloze energiescans en het aanbieden van gemeentelijke premies werd gedebatteerd. De info op de gemeentelijke website over de gemeentelijke REG-premies (dakisolatie e.d.) op de website blijkt volgens burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) niet helemaal correct te zijn. Hij beloofde na te gaan wat hier fout liep en die info aan te zullen passen.

Tot slot werd gezegd dat verenigingen met een eigen infrastructuur via de adviesraden zullen ondersteund worden. Daarbij krijgen ze ook de raad over hoe zij hun energiefactuur kunnen beperken.  (jw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus