Woonproject zorgt voor wrevel in historische Walenhoek, maar dialoog blijft open

Buurt niet blij met bouwproject zoals het nu op tafel ligt. © lW&&f

Zandvliet -

Vastgoedmakelaar Fimmo plant in Walenhoek drie meergezinswoningen met in totaal 23 units, acht eengezinswoningen en het verbouwen van een woning met erfgoedwaarde. Een groot deel van de buurt ziet dat niet zitten. Alle partijen kijken uit naar dialoog.

De historische Jacobshoeve midden in Walenhoek ligt al jaren te verkommeren. Het binnengebied van om en bij de 6.000 m² verwildert en de buurt juicht dan ook toe dat er eindelijk plannen zijn om die ruimte in te vullen. Maar wat de Zandvlietse vastgoedmakelaar Fimmo voorstelt, kan absoluut niet rekenen op sympathie of goedkeuring van de omgeving. Een delegatie trok naar de districtsraad om zijn grieven te uiten. Een vijftiental bewoners dienden ondertussen al een bezwaarschrift in. Onder hen ook Guy Van Son. Zijn bezwaarschrift telt vijftien pagina’s en kwam tot stand met hulp van juristen en architecten.  

Guy Van Son: “Het project zorgt voor een quasi verdubbeling van het aantal woningen in dit historische binnengebied. De beschrijving van de bouwdichtheid is misleidend. Er wordt aangehaald dat er een gezonde mix is van woningen tussen 55m² en 146m². In werkelijkheid gaat het hoofdzakelijk over kleine appartementen, enkele middelgrote en slechts één volwaardige woning. Veel van die woningen hebben geen tuin. In het project is er onvoldoende gemeenschappelijke groen- en speelruimte om het gebrek aan tuinen te compenseren. Het gaat hier dus niet om historische verbouwingen, maar veel over nieuwbouw.”

Het binnengebied van de Jacobshoeve wordt ingevuld. © w&f

Parkeerdruk

Er is een groot parkeerprobleem in Walenhoek. De meeste historische woningen hebben geen parkeerplaats en dus wordt er vaak een stuk op de stoep geparkeerd. De straat is er amper 2,85 m breed en er is verkeer in de twee richtingen met verkeersonveiligheid als gevolg. Hulpdiensten hebben niet altijd vlotte doorgang. Guy Van Son: “In de mobiliteitstoets bij de aanvraag is sprake van negen bovengrondse parkeerplaatsen voor bezoekers. Maar die zijn een deel van het minimumaantal dat vereist is, en dus zijn er in feite geen bezoekersplaatsen.”

“En dan heb ik het nog niet over het privacyverlies door inkijk en het gebrek aan maatschappelijke waarde voor de buurt”, zegt Van Son. “Geen assistentiewoningen, geen buurtplein of openbare wegenissen. De lusten zijn voor de ontwikkelaar, de lasten voor de buurt.”

Dialoog

Marieke Frijters van Fimmo heeft begrip voor de bezorgdheden van de buurt, maar merkt tegelijkertijd op dat het hier gaat om woongebied. “Mijn broer en ik wonen en werken zelf in Zandvliet en zijn zeker niet uit op onenigheid. We hebben via een flyer de mensen vroegtijdig geïnformeerd over het project. Fimmo is al enkele jaren bezig met dit dossier en heeft in die tijd al contact opgenomen met diverse instanties zoals Monumenten en Landschappen en brandweer. We willen een project dat een kwalitatieve meerwaarde is voor de buurt”, onderstreept ze.

Achter de tuinen ligt 6000 m² om te ontwikkelen. © w&f

Enkele buren zijn ingegaan op de vraag van Fimmo om in dialoog te gaan. “Hopelijk kunnen we zo samen tot een eindvoorstel komen dat aanvaardbaar is voor iedereen. Soms zijn kleine ingrepen al voldoende om bezorgdheden weg te werken. Ook andere bezorgdheden zijn bespreekbaar voor ons”, aldus Marieke Frijters.

Delicaat

Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) vindt dit een erg gevoelig dossier. Hij benadrukt ook dat het district hier geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar alleen een advies kan uitbrengen. “En daar gaat het bestuur nog mee wachten. Eerst willen we ons standpunt intern bespreken en in gesprek gaan met zowel de buurtbewoners als de vastgoedmakelaar.”

(Erik Vandewalle)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus