Resultaten geluidsmetingen pas bekend eind november

In alle grote agglomeraties wordt het geluid gemeten. © fvv

Berendrecht, Zandvliet, Lillo -

Tijdens de jongste vergadering van de districtsraad wilde raadslid Annick Kerstens van oppositiepartij PRO2040 inkijk in de resultaten van de geluidsmetingen, die enkele maanden geleden gebeurden.

“Eerder dit jaar voerde Tractebel op verschillende plaatsen in ons district geluidsmetingen uit. Dat gebeurde in opdracht van de stad Antwerpen, dat zo het geluid in het district in kaart wil brengen.” Aan het woord is raadslid Annick Kerstens. Zij wil graag dat alle leden van de districtsraad inzage krijgen in de resultaten. “Sedert die laatste metingen zijn er namelijk heel wat veranderingen gebeurd in ons district. Er is gebruik gemaakt van ander asfalt en het goederenverkeer van vrachtwagens en treinen is toegenomen”, motiveert ze haar vraag. 

Bevoegd districtsschepen Rudi Sempels (N-VA): “De metingen waarover u spreekt kaderen in de Europese richtlijn omtrent de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Deze richtlijn streeft naar een gemeenschappelijke Europese aanpak om de gezondheidsschadelijke effecten door blootstelling aan omgevingslawaai te voorkomen of te verminderen. De lidstaten zijn verplicht om minstens elke vijf jaar strategische kaarten op te stellen van alle agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners”, legt Sempels uit.

Het stadscollege gunde in juni 2022 de opdracht voor de opmaak van deze studie. De resultaten zijn ten vroegste eind november bekend. Wanneer we hierover beschikken, delen we uiteraard met de districtsraad”, voegt Sempels er nog aan toe.

(evdw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus