Provinciaal project maakt van grijze speelplaatsen groene speeloases

Betonnen tegels maakten plaats voor houtsnippers en groen. © koen fasseur

Hoevenen, Stabroek -

De provincie Antwerpen maakt 750.000 euro vrij om scholen te ondersteunen die hun speelplaatsen of een deel ervan willen ontharden en vervangen door een groene speeloase. Basisschool Sint-Calasanz is een van de deelnemers.

“Met het nieuwe project zorgen we ervoor dat vergroeningstrajecten haalbaar en laagdrempelig zijn voor scholen”, zegt Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur. “Scholen stellen zelf een pakket samen in functie van hun beschikbare tijd en middelen. Door scholen te ondersteunen bij het ontharden en vergroenen van hun speelplaatsen, werken we aan een biodiverse, klimaatveilige provincie. Alle scholen kunnen deelnemen en op eigen ritme een plan ontwerpen.”

Vertegenwoordigers van provincie, gemeente, school en Regionaal Landschap kwamen kijken in Hoevenen. © koen fasseur

Deelnemende scholen kunnen kiezen voor een kleine, middelgrote of grote oase. De provincie zorgt voor de coördinatie en middelen, een school krijgt 70 tot 100% van de investeringskost terugbetaald. De Antwerpse Regionale Landschappen helpen bij de uitvoering, ze brengen een bezoek aan de school en geven onder meer advies bij de administratie en plantenkeuze.

Vergroenen

“Van ontwerp tot schop in de grond: als Regionaal Landschap begeleiden we al meer dan tien jaar scholen”, zegt Sarah Vanhees, projectmedewerker beleving van Regionaal Landschap de Voorkempen trots. “Momenteel werken we aan elf vergroeningsprojecten in scholen. De vraag is enorm groot. We popelen om aan de slag te gaan met de vernieuwde aanpak om zo veel mogelijk geïnteresseerde scholen te helpen bij de vergroening van hun terreinen.”

Kinderen ravotten op een van de speelheuvels. © koen fasseur

Speelheuvels

Basisschool Sint-Calasanz in Hoevenen stapte mee in dit verhaal: meer dan 500 m² verharding verdween. In de plaats daarvan verrezen twee speelheuvels, een zintuigenzone, een zandbak met buitenkeuken en een klim- en klauterzone. Er kwamen ook regenwaterputten voor de recuperatie van hemelwater.

Elke Peeters, directrice van kleuterschool Sint-Calasanz: “Als gevolg van het enthousiasme van de werkgroep speelplaats werd een aanvraag ingediend. Dankzij de begeleiding van Frank Van Baelen van Regionaal Landschap de Voorkempen werden alle wilde plannen omgezet in de realiteit.”

Iedereen wordt betrokken bij het project. © koen fasseur

Landschapsarchitect Frank Van Baelen: “Het voorontwerp van de school herwerkte ik tot een ontwerpplan. Het is belangrijk dat er op school een zo groot mogelijk draagvlak is. Vrijdag 28 oktober is hier op school al ingepland als een grote plantdag.” (evdw)

www.provincieantwerpen.be/groeneoases

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs