Jan Jambon na de storm: “Alles is uitgepraat, er werden ook excuses gegeven”

‘Alles is uitgepraat, er werden ook excuses aangeboden.’ Minister-president Jan Jambon (N-VA) slaat de bladzijde om, na de crisis in de Vlaamse regering. Maar dat het geen fraai schouwspel was, daar kan hij niet omheen.

Wim Winckelmans,Bart Brinckman

Meer over Jan Jambon

Hoofdpunten

Keuze van de redactie

Video