Roep om eerherstel voor veroordeelde heksen

Illustratie uit het boek over reuzen en heksen.© staf thomas

De gemeenteraad van het Limburgse Roermond behandelt momenteel een voorstel tot eerherstel aan vrouwen die ooit als “heks” zijn veroordeeld en op de brandstapel of op andere wijze zijn gestorven. En in Tienen?

Hoofdpunten

Keuze van de redactie

Video