Niños Con Alas uit Boom realiseert met steun van Atlas Copco drinkwaterproject in Bolivia: “Ook komende jaren gaan we er aan de slag”

De boor gaat de grond in voor de realisatie van de waterput. © rr

Boom -

Danielle Maes en Juan Roca, samen met Peter Rosemeyer de initiatiefnemers van de Boomse vzw Niños Con Alas, zijn donderdag naar Bolivia vertrokken om er het project te bezoeken dat dankzij de vzw kon worden gerealiseerd. Met de steun van Atlas Copco bouwden ze er een waterput die voor zo’n duizend mensen drinkbaar water biedt. Intussen bereiden ze voor de komende jaren al andere projecten voor.

Niños con alas (Spaans voor ‘kinderen met vleugels’) is een kleine, nog jonge vzw die pas vorig jaar werd opgericht, maar met grote ambities. De initiatiefnemers willen kinderen met een beperking/wezen en heel arme inheemse gemeenschappen in Bolivia - het armste land van Zuid-Amerika - met concrete projecten ondersteunen.

Mede-oprichter Danielle Maes tijden het Ubuntu-festival. Kinderen konden er een alpaca knutselen. © rr

Die ambitie heeft de organisatie al meteen waar gemaakt met een project in de stad Quillacollo, zes kilometer buiten Cochabamba. Hiervoor wist de drijvende krachten achter de vzw Atlas Copco en partner Water for All te strikken. Zij schonken een bedrag van bijna 24.000 euro.

“In het stadje is geen waternetwerk aanwezig en het grondwater is er vervuild door salpeter waardoor mensen aangewezen zijn om zeer duur drinkbaar water aan te kopen”, vertelt Danielle Maes. “In de tuin van Maria Cristina, een instelling die wij ondersteunen, werd een put geboord van honderd meter diepte. Het water staat ook ter beschikking van twee naburige instellingen, een voor jonge delinquenten en een opleidingscentrum voor straatkinderen, en zestig gezinnen uit de omgeving.”

De gedenkplaat van het recente gerealiseerde project. © rr

Ook voor de komende drie jaar heeft Niños Con Alas al een project gepland. “In 2023 willen we een regenwateropvangproject realiseren in een instelling voor kinderen met een beperking”, vertelt Danielle. “Het budget gaat er bijna volledig op aan voeding en medicatie waardoor de kinderen amper tweemaal per week worden gewassen.”

Recyclageprojecten

Vervolgens staan voor 2024 en 2025 twee recyclageprojecten van afvalwater van wasmachines gepland, waar het gefilterde afvalwater kan dienen om de toiletten door te spoelen. “Het betreft een project in een instelling voor jongeren met een beperking en een in het gezondheidscentrum Centro Salud van een zeer arme inheemse gemeenschap in Valle Hermoso. Dat is een bergachtig gebied waar slechts zelden een geschikt transportmiddel kan worden ingeschakeld om water te leveren en waar ze dagelijks enkele kilometers moeten lopen om water uit de rivier te halen.”

“Voor deze drie projecten hebben we een budget nodig van ongeveer 18.000 euro”, hebben de initiatiefnemers uitgerekend. “We kunnen alvast rekenen op 1.000 euro subsidie per jaar jaar van de provincie Antwerpen en we vragen ook een subsidie aan bij de gemeente en bij Pidpa. Daarnaast hebben we bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening geopend die loopt tot het najaar 2023 voor mensen en bedrijven die ons willen steunen. Voor giften vanaf 40 euro levert dat een fiscaal voordeel op.”

Wie Niños Con Alas een warm hart wil toedragen, kan surfen naar Niños Con Alas.

Bart Roggeman

 

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs