De kloof tussen Vlamingen en Walen wordt steeds groter: “We zijn eigenlijk geen land meer”

De staatshervormingen hebben de landsdelen uit elkaar gedreven, maar hebben er volgens experts ook gezorgd voor communautaire rust. “Geen marsen op Brussel, geen rellen in Voeren.” (foto) ©  Bert Verhoeff

“België is een voorschoot groot en toch kennen de twee grootste gemeenschappen die er wonen en leven elkaar nauwelijks, en in veel gevallen zelfs helemaal niet. Vlamingen weten niet hoe Walen leven, Walen kunnen zich nauwelijks voorstellen wat Vlamingen doen elke dag. Is dat ooit anders geweest? En hoe komt dat?”

N. F. uit Laarne

Frank Poosen

Meer over Wallonië

Hoofdpunten

Keuze van de redactie

Video