“Gullie zijt nogal Sjarels!”: Louis Van Luyten overladen met geschenken voor zijn 65-jarig koster-organistschap

Koster-organist Louis Van Luyten met de bedankbrief van de bisschop en de grote kerksleutel, terwijl links Kevin Verboven met zijn fotocollage staat. Vooraan het speciaal Mariabeeldje, dat wel op een snoepje lijkt, maar van gips is. ©  kma

Massenhoven -

Is Louis Van Luyten (79) de langstdienende koster-organist van het land? Die kans is reëel, want al 65 jaar waakt hij als een goede huisvader over de Sint-Stefaankerk van Massenhoven alsof het zijn eigen huis is. Reden voor Massenhoven-watcher Kevin Verboven om Louis onder een vals voorwendsel naar de kerk te lokken en hem daar te verrassen met onder meer een dankbrief van bisschop Bonny.

Kristin Matthyssen

Of Louis de kerk kon openmaken, want hij wou het kerkmeubilair eens fotograferen. Als iemand anders dat zou vragen had de koster vast argwaan gekoesterd, maar van Kevin ‘Kodak’ Verboven zijn ze zo’n verzoek in Massenhoven gewend. Dus toog Van Luyten (79) omstreeks 14.30u met zijn reuzegrote zware sleutel naar de kerk. Ver moest hij niet lopen, want Louis woont vlakbij.

Kevins moeder Myriam zat mee in het complot en deed alsof ze kwam assisteren, maar haar gsm in de auto vergeten was. Ze ging even terug naar buiten om met volle armen terug te keren. “Gullie zijt nogal Sjarels zulle!”, herhaalde Louis keer op keer toen hij de goed ingepakte geschenken opende. “Als ik dat had geweten, had ik mijn plastron aangedaan.”

De koster voor de kerk. ©  kma

Eerst kwam er een grote ingelijste fotocollage waarop Louis met zijn vier kleinkinderen te zien was en vervolgens een pakje met een op een ‘guimauveke’ gelijkend roze gipsen Mariabeeldje van een kunstenares uit Oudenaarde. Het geschenk dat de koster het diepst ontroerde was een ingelijste dankbrief van bisschop Johan Bonny. “Ik vernam dat u zich ruim 65 jaar inzet als koster-organist in de parochie St-Stefaan in Massenhoven. (...) ongetwijfeld zijn vele personen u erkentelijk voor zoveel jaren onvoorwaardelijke inzet”, schreef de bisschop, die besloot dat hij grote bewondering had voor zoveel trouw engagement.

Louis Van Luyten viel totaal uit de lucht. “Anders had ik wel mijn plastron aangedaan.” ©  kma

“Ik had naar het bisdom gemaild, maar blijkbaar had Louis al in 1986 de zilveren Diocesane Orde Van Verdienste van het bisdom ontvangen, en in 1999 de gouden Diocesane Orde Van Verdienste”, zegt Kevin. “Hij is met zijn 65 jaar inzet een beetje buiten categorie, ze hadden geen hogere eretekens voor leken meer. Maar de bisschop heeft dan een mooie bedankbrief opgesteld.”

Louis Van Luyten is eind dit jaar zelfs al 66 jaar koster-organist. “Toen ik rond mijn 13 of 14 jaar begon, ging ik net naar de vakschool in Lier. Dagelijks was er nog een gezongen mis in het Latijn in Massenhoven. Ze lieten de mis speciaal vroeger starten, om tien voor zeven in plaats van om zeven uur, zodat ik nog op tijd mijn bus kon halen.”

Louis Van Luyten was even de kluts kwijt. ©  kma

Notenleer

De voorganger van Louis was meester Arts. “Ik heb nog wat notenleer gevolgd bij de paters Picpussen van Hooidonk in Zandhoven. In het begin speelde ik nog boven op de hoogzaal op een harmonium, later kwam er een orgel. De klokken kleppen elektronisch. Ik heb die twee touwen nog wel weten hangen, maar ik heb die tijd van het handmatig luiden zelf nooit meegemaakt.”

Het koor van Massenhoven is uitgedoofd. “Eerst zijn de mannen ‘uitgestorven’, na corona stopten de vrouwen. Momenteel is er elke tweede zaterdag van de maand nog een eucharistieviering en elke vierde zaterdag een gebedsdienst.”

De kranige koster-organist werkte eerst onder pastoor Heylen, daarna onder pastoor Van Styvoort, vervolgens lange tijd onder deken De Cooman en vervolgens onder Stan Lambaerts, die bijgestaan werd door Frans Martens. De laatste jaren waaide er een exotische wind door de St-Stefaankerk met eerst de Colombiaanse pastoor Alvi en nu de nieuwe Indiase pater Cyprian.

Louis heeft twee dochters en vier kleinkinderen. “Gij zijt nogal ne Sjarel”, bleef hij maar herhalen, zich verder afvragend waar hij die grootste fotolijst moest ophangen.

Aan stoppen denkt Louis Van Luyten nog niet, zolang hij gezond blijft. “Ik vrees dat de kerk sneller gesloten zal zijn dan dat de koster-organist stopt”, zegt Verboven.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus