Test Aankoop hekelt “eenmalige cadeautjes” en vraagt structurele maatregelen om energiecrisis aan te pakken

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Consumentenorganisatie Test Aankoop noemt de maatregelen die de federale regering neemt “eenmalige cadeautjes” en pleit voor een structurele aanpak. Zo vraagt het om de energiefacturen op te schonen van belastingen, bijdragen en heffingen en een duurzamer systeem van het sociaal tarief. Daarnaast wil de organisatie dat het aantal indexeringsparameters verminderd wordt en er werk gemaakt wordt van een universeel tarief voor energiediensten.

wverBron: BELGA

“Test Aankoop begrijpt dat het moeilijk is structurele maatregelen te nemen, zoals de Europese Unie moeizaam en traag lijkt te willen doen”, klinkt het in een eerste reactie op de genomen beslissingen. De organisatie herhaalt haar vraag om structurele maatregelen, die ze al stelde in het najaar van 2021.

Zo vraagt Test Aankoop om het aantal belastingen, heffingen en bijdragen uit de energiefactuur te halen. “De financiering van energietransitiemaatregelen moet gebeuren via belastingen, niet via de energiefactuur”, klinkt het. Ook wil Test Aankoop dat de regeringen in ons land werk maken van een beter systeem van sociaal tarief, gefinancierd door mogelijke nieuwe inkomsten uit overwinsten. Ten derde meent Test Aankoop dat het aantal indexeringsparameters moet worden teruggedrongen. “Leg de consument duidelijk uit welke parameter voor zijn contract wordt gebruikt, wat de gevolgen daarvan zijn en waar hij de ontwikkeling van de parameter kan volgen”, zegt de organisatie daarover.

Universeel tarief

Tot slot vraagt Test Aankoop een universeel tarief voor energiediensten, bij voorkeur een vast tarief, dat ten goede zou kunnen komen aan een brede categorie consumenten die willen profiteren van de juridische en economische zekerheid die het huidige aanbod niet meer toelaat.

Volgens Test Aankoop is het hoog tijd om structurele maatregelen in te voeren. “Steeds meer consumenten worden geconfronteerd met rekeningen op afbetaling die ver boven de tolerantiedrempel liggen. Sommige mensen moeten zeer moeilijke budgettaire keuzes gaan maken en een steeds grotere groep van mensen moet een afbetalingsplan aanvragen of zich tot het OCMW wenden”, besluit Test Aankoop.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen