Rupelgemeenten en Aartselaar bundelen krachten in strijd tegen intrafamiliaal geweld

© ATV

Rupelstreek, Aartselaar -

In de vijf Rupelgemeenten en Aartselaar is deze week de kick-off gegeven van een intergemeentelijk project om intrafamiliaal geweld aan te pakken. Bedoeling is een netwerk uit te bouwen om nog sneller en efficiënter delicten te detecteren en zowel slachtoffers als geweldplegers de juiste hulp te kunnen bieden. Het is een van de drie proefprojecten in de provincie Antwerpen, gesteund vanuit FOD Binnenlandse Zaken.

Voor het project bundelen de lokale besturen van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle en welzijnsorganisatie Vlotter de krachten, onder de enigszins bizarre naam ‘Rupelmycorrhiza’. “De naam heeft vooral een symbolische betekenis”, zegt Belinda Mestiaen, stafmedewerker regionaal sociaal beleid bij Vlotter. “Mycorrhiza is een soort van schimmel, maar dan een gunstige schimmel die goed doet aan planten en bomen én die verbindt. Dat is wat we ook beogen met het project: verbinden. Er bestaan al heel wat initiatieven en diensten. Opzet is om een zo fijnmazig mogelijk netwerk uit te bouwen en zo - zowel bij experts als bij het brede publiek - voelsprieten te ontwikkelen om intrafamiliaal geweld op te merken, te herkennen, ermee aan de slag te gaan en eventueel door te verwijzen.”

Het intergemeentelijk project is een van de vijftien proefprojecten die FOD Binnenlandse Zaken ondersteunt met elk een subsidie van 100.000 euro. In de provincie Antwerpen zijn dat er drie. In de Rupelstreek neemt Boom de rol van coördinerende gemeente op.

“In samenwerking met de politiezone Rupel beschikken we al over een casusregisseur om de hulpverlening rond intrafamiliaal geweld te coördineren”, zegt schepen van Sociale Zaken Inge De Ridder (N-VA). “Met het project willen we zorgen voor extra ondersteuning.”

Concreet komen er onder meer een laagdrempelig contactpunt waar plegers terechtkunnen met hun verhaal en vragen en programma’s om de veerkracht van slachtoffers te versterken. Er wordt ook ingezet op het verhogen van kennis en expertise bij hulpverleners.

Uit taboesfeer halen

“Opzet is ook om de materie uit de taboesfeer te halen waar ze nog al te vaak in baadt”, zegt Belinda Mestiaen. “Zo gaan we op een heel laagdrempelige manier ook initiatieven ontwikkelen naar het brede publiek. We denken onder meer aan samenwerkingen met de bibliotheken om lectuur over de materie aan te bieden of met culturele centra om bijvoorbeeld een monoloog hierrond te programmeren.”

Wie te maken krijgt met intrafamiliaal geweld of zich zorgen maakt om een familielid of vriend, kan altijd terecht bij 1712, het CAW of de politie.

Bart Roggeman

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs