Wandeling informeert over geplande ontwikkelingen vallei van de Beneden-Nete

De Beneden-Nete en het Netekanaal in Lier. © De Vlaamse Waterweg/Yves Adams

Lier, Duffel -

Het Vlaams departement Omgeving organiseert op woensdag 21 september een informatiewandeling over de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Beneden-Nete Lier. Dat plan heeft betrekking op de vallei van de Beneden-Nete op het grondgebied van Lier en Duffel.

Chris Van Rompaey

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt de bestemmingen van percelen en maakt zo bepaalde toekomstige ontwikkelingen mogelijk. Momenteel loopt er een publieke raadpleging over deze startnota GRUP Beneden-Nete Lier.

“Met dat plan wil de Vlaamse regering belangrijke stappen vooruit zetten in het klimaatbestendig maken van Lier en Duffel. De ontwikkeling van deze natuur- en groengebieden zorgt voor meer biodiversiteit, meer overstromingsveiligheid én meer kwalitatieve en toegankelijke groene ruimte in een sterk verstedelijkte regio”, zegt Ann Heylens, woordvoerder van het Vlaams departement Omgeving.

Iedereen kan tot 21 oktober schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Op woensdag 21 september kan iedereen die dit wenst, deelnemen aan een informatiewandeling door het plangebied om 18.30u. De wandeling vertrek aan de ingang van het Holderdepolder-speelbos in de Ouderijstraat in Lier. Vooraf inschrijven is nodig.

“Tijdens deze wandeling lichten we het globale plan, de doelstellingen, het geplande onderzoek en de procedure van de publieke raadpleging toe. Tijdens de wandeling kunnen de deelnemers ook vragen stellen”, benadrukt Ann Heylens.

Alternatieven

“Na de publieke raadpleging bundelt en verwerkt de Vlaamse administratie alle reacties. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan dan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.” (cvr)

Inschrijven via grups.omgeving.vlaanderen.be/r/benedennete of telefonisch op 02.553.38.00

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs