“Jambon heeft zich al meer dan een paar keer mispakt aan een crisis. Het komt er ook op aan om op tijd in te grijpen”

Keuze van de redactie

Video