Zaakvoerder verslagen nadat populaire zomerbar definitief moet sluiten na klachten van buren: “Zo erg, ik heb er geen woorden voor”

Merchtem -

De populaire pop-up Zanzibar houdt het voor bekeken. Dat bevestigt medezaakvoerder Wim Walravens van de organisatie. Met onmiddellijke ingang besliste de Raad van State dat het gemeentebesluit om een arrest van de Raad van State “beter te motiveren” niet geldt.

Joris Herpol

De pop-up Zanzibar wordt georganiseerd in de Dahliastraat, op de grens tussen Londerzeel en Merchtem. Daar zijn ook twee politiezones actief: AMOW en KLM. Een gegeven dat volgens de klagers in de buurt ook gemakkelijk werd uitgespeeld: een klacht voor lawaai of wat dan ook moet worden vastgesteld op het terrein zelf en dus telkens buiten de politiezone, waar de pop-up zich voordeed.

Klachten liepen binnen en er kwam zelfs een arrest van het hoogste gerechtshof van het land: de Raad van State. Het college van Merchtem legde dat arrest met de eis tot onmiddellijke sluiting echter naast zich neer. Het “motiveerde een eigen beslissing” en leverde een nieuwe vergunning af die, volgens het college, “beter gemotiveerd was dan die van de Raad van State”.

Het resultaat draaide anders uit. De Raad van State stelde na het beroep van de gemeente duidelijk dat in agrarisch gebied geen pop-up wetgeving mogelijk is zoals die in Peizegem door het gemeentebestuur wordt gefaciliteerd.

Meer nog: het arrest bepaalde heel duidelijk dat een pop-up van die omvang, niet in agrarisch gebied kan plaatsvinden. Daarnaast is er sprake van bouwovertredingen en oneigenlijk gebruik van bestemming van landbouwgronden.

Gehoor

Omdat de klaagster, die verschillende buren vertegenwoordigt, geen gehoor kreeg bij de gemeente, ging de hele zaak tot bij de Raad van State. Het gevolg: onmiddellijke sluiting van Zanzibar.

Mede-zaakvoerder Wim Walravens reageert: “Dit is echt heel erg. Wij zijn ondernemers. We hebben er alles aan gedaan om dit goed te leiden. We plaatsten een geluidsmuur met zes containers. We doen er alles aan om overlast te beperken. Dit komt heel hard aan.”

En nu? “Boeken toe. Sereniteit. We hebben zoveel mensen geëngageerd. We deden alles wettelijk. Sociaal, cultureel betekenen we een meerwaarde. We hebben 150 studenten mee kunnen inzetten. Dit is zo erg, ik heb er geen woorden voor. Zanzibar sluit. Het is zo.”

Het hele juridische proces is hiermee niet afgelopen. Het college van burgemeester en schepenen van Merchtem wordt in de hele zaak volgens de eerste vaststellingen van de arresten ook verantwoordelijk gesteld, met name over het al dan niet vergunnen en “op maat” faciliteren van een pop-up zoals Zanzibar. Sowieso zal het laatste woord hierover niet geschreven zijn.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie