Windparkontwikkelaar Storm plant nieuwe turbine ten noorden van A12

© ATV

Zandvliet -

Windparkontwikkelaar Storm wil in Zandvliet een extra windturbine bouwen. Die komt aan Noordland ten noorden van de A12 en vlak voor de bocht in het Schelde-Rijnkanaal.

Storm is een Vlaamse windparkontwikkelaar gespecialiseerd in het ontwerp en de exploitatie van windturbineparken. Er zijn over heel Vlaanderen al achttien windparken in gebruik die samen voorzien in het jaarlijkse energieverbruik van 87.600 gezinnen.

Met die nieuwe turbine verwacht Storm een productie van ongeveer 18.22 MWh per jaar. Dat komt ongeveer neer op de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 5.200 gezinnen en stemt overeen met een CO2-reductie van 4.400 ton. De turbine heeft een tiphoogte van maximaal 230 meter en een maximale rotordiameter van 150 m.

Storm diende voor dit project een omgevingsvergunning in. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 27 augustus. Het dossier is openbaar en kan op verschillende manieren worden geraadpleegd: online via het publieke omgevingsloket of na afspraak aan het loket van de dienst Vergunningen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.

Bewoners van het district krijgen de mogelijkheid om mee te participeren in de windparken van Storm via de coöperatieve Storm CV. Deze coöperatieve investeert de opgehaalde gelden in zijn windparken. Alle leden van de coöperatieve krijgen de optie om aan een voordeeltarief groene stroom af te nemen. Dit zal verder worden toegelicht op een infovergadering na afloop van de vergunningsfase. Info: info@storm.be en www.storm.be/windpark/zandvliet-noord (evdw)

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs