Aanleg Bosstraat herbegint vanaf augustus en duurt tot voorjaar 2023

Bosstraat wordt heraangelegd vanaf volgende maand. © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Berendrecht -

Begin augustus start de heraanleg van de Bosstraat. Eerst wordt het kruispunt Monnikenhofstraat - Bosstraat opnieuw aangelegd.

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens de rioleringswerken aan het kruispunt Bosstraat-Monnikenhofstraat, konden de werken in februari niet voortgezet worden. Ondertussen werd er een extra omgevingsvergunning verkregen en kunnen de werken vanaf augustus opnieuw starten.

Kruispunt Monnikenhofstraat - Bosstraat

Het kruispunt Monnikenhofstraat-Bosstraat wordt opnieuw aangelegd. Door een fout in het ontwerp is het kruispunt niet veilig. Op dinsdag 2 augustus wordt er gestart met het gedeeltelijke opbreken van het kruispunt. Vanaf woensdag 3 augustus tot en met vrijdag 26 augustus wordt het kruispunt heraangelegd. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding.

Heraanleg Bosstraat

De Bosstraat vanaf de Monnikenhofstraat tot aan de Kapelstraat wordt heraangelegd. De voorbereidende werken beginnen al op 2 augustus. De eerste fase start op maandag 8 augustus en duurt tot en met januari 2023. De aannemer legt dan de hoofdriolering aan. Aansluitend wordt er ‘minder hinder steenslag’ aangelegd. De rioleringswerken duren tot eind september. Daarna volgen de huisaansluitingen en wordt de fundering aangelegd en de straat verder afgewerkt.

Tijdens de tweede fase gebeurt hetzelfde maar dan tussen de Kapelstraat, inclusief het kruispunt, tot en met de Steenovenstraat. (evdw)

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs