Vlaanderen meest gebaat bij sluiting Antwerp Airport

 © JORIS HERREGODS 

Het is haast onmogelijk om de drie Vlaamse regionale luchthavens winstgevend te maken, leert een langverwachte kosten-batenanalyse. Voor Antwerpen en ­Kortrijk zijn een sluiting het ­efficiëntst.

Bron: BELGA

Met Antwerpen (Deurne), Oostende-Brugge en Kortrijk (Wevelgem) telt Vlaanderen drie regionale luchthavens, die vergeleken met Zaventem en ook kleinere luchthavens in Wallonië of onze buurlanden erg beperkte passagiers- en vrachtvolumes hebben. Zonder massale overheidssteun voor beveiliging en brandweer is de uitbating ervan niet rendabel.

De Vlaamse regering sprak af om te streven naar “een situatie waarbij de maatschappelijke baten groter zijn dan de maatschappelijke kosten” en de luchthavens “in de mate van het mogelijke te laten evolueren naar winstgevende ondernemingen”. Het langverwachte rapport dat die kosten en baten gedetailleerd in kaart moest brengen, is nu klaar.

De analyse neemt niet alleen de financiële impact in rekening maar ook bredere welvaartseffecten zoals leefomgeving, gezondheid of veiligheid. Voor de drie luchthavens worden verschillende scenario’s doorgerekend. Van explosieve groei, over een matige evolutie, tot een volledige sluiting in 2030.

Eerste besluit: de luchthavens kunnen alleen zonder verlies draaien wanneer ze maximaal uitbreiden, met passagiersaantallen ver boven wat ze ooit al bereikt hebben. Momenteel bedragen de subsidies voor Oostende jaarlijks 120 miljoen euro, voor Antwerpen 79 miljoen en voor Kortrijk 29 miljoen. Het is hoogst onzeker of die scenario’s kunnen worden waargemaakt, stelt de studie.

Tweede conclusie: bij zowel Antwerpen als Kortrijk komt de sluiting als scenario met de grootste maatschappelijke opbrengst naar voren. Een sluiting van Deurne zou 40 miljoen euro opleveren, acht keer meer dan het tweede beste scenario. Bij Oostende is de sluiting de meest voordelige piste, op het expansieve scenario na.

Groen reageert

“De analyse zegt het zwart op wit: een sluiting van de luchthaven van Deurne blijkt 8 tot 40 keer meer maatschappelijke baten op te leveren dan elk ander scenario”, reageert Vlaams parlementslid Meyrem Almaci van Groen. “Goed dat dit nu ook geobjectiveerd wordt. Tijd om de juiste keuzes te maken en deze verlieslatende subsidieslurper te sluiten.”

Een sluiting lijkt volgens Groen moeilijk te rijmen met de intenties van de Vlaamse regering. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) spreekt volgens de partij van een spanningsveld tussen het eindresultaat van de MKBA voor een aantal scenario’s en de strategische overwegingen om een ambitieuze lange termijn Vlaamse luchtvaartvisie te ontwikkelen die zowel winstgevendheid als duurzame verankering wil beogen.

“Bovendien blijkt dat geen enkel scenario, behalve de sluiting, het kan stellen zonder een stevige financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Nog meer belastinggeld pompen in een verlieslatende luchthaven midden in woongebied? Hoe kan men dat blijven verantwoorden in tijden waarin er op zoveel domeinen bespaard wordt?”, aldus Almaci.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer