Meer ondersteuning voor personen met beperking: Vzw De Bolster neemt De Kleppe over en wil diensten uitbreiden

Coördinator van De Kleppe Robin Ronsyn, hier in de snoezelruimte van De Kleppe, kijkt er naar uit om een extra zorgaanbod voor dagondersteuning uit te bouwen. © edp

Everbeek Beneden -

Vakantiecentrum De Kleppe maakt vanaf 2023 deel uit van zorgaanbieder vzw De Bolster. Hiermee breidt De Bolster zijn dienstverlening voor personen met een beperking in Zuid-Oost-Vlaanderen verder uit.

Eric De Pessemier

Hoofdpunten

Keuze van de redactie

Video