Rechtbank onbevoegd in zaak waarbij 14-jarig meisje uit het leven stapte na aanranding op kerkhof: “Beklaagden moeten naar assisen”

 

 ©  fvv

Gent / Gavere -

De zaak rond zedenfeiten die zich hebben afgespeeld op de Westerbegraafplaats in Gent in mei vorig jaar waarbij het 14-jarige slachtoffer na de feiten uit het leven stapte, moet voor het hof van assisen worden behandeld. Dat oordeelde de Gentse rechtbank die zich donderdag onbevoegd verklaart in de zaak. “Er is namelijk een causaal verband tussen de zelfmoord en de feiten”, klonk het vonnis.

Simon Dekaezemaker

De feiten vonden plaats op 15 mei 2021 op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje van 14 had die dag met een vriend afgesproken, maar er daagden nog vier andere tieners op. Het meisje werd daar aangerand en beelden ervan werden via sociale media verspreid. Het slachtoffer zou de beelden gezien hebben en ze stapte vier dagen na de feiten uit het leven.

De politie kon vijf verdachten oppakken. Het ging om drie minderjarigen en twee meerderjarigen. De twee meerderjarige verdachten werden aangehouden op verdenking van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen of verspreiden van beelden van een persoon die een expliciete seksuele daad stelt en van wie de persoonlijke levenssfeer geschonden kan worden.

Hof van assisen

De raadkamer verwees hen alleen voor aanranding van de eerbaarheid. De drie minderjarige verdachten werden naar de jeugdrechtbank verwezen. Er waren volgens het onderzoek geen aanwijzingen dat er sprake was van een groepsverkrachting op het kerkhof en er werd volgens de raadkamer geen rechtstreeks verband aangetoond tussen de feiten en de zelfdoding.

De Gentse rechtbank oordeelde donderdag dat er een oorzakelijk verband is tussen het overlijden van het slachtoffer en de zelfdoding. “Door deze verzwarende omstandigheid kunnen deze feiten niet gecorrectionaliseerd worden en moet een hof van assisen zich hierover buigen”, klonk het vonnis, waarin de Gentse rechtbank zich onbevoegd verklaarde om te oordelen over de feiten.

In een lijvig vonnis van tientallen pagina’s motiveerde de rechtbank de beslissing om deze verzwarende omstandigheid aan te nemen en zich onbevoegd te verklaren. Doordat de raadkamer eerder oordeelde dat van deze verzwarende omstandigheid geen sprake was, moet het Hof van Cassatie oordelen, wie gelijk heeft. Daarna kunnen verdere stappen in de zaak beslist worden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie