Scheldedorpje Lillo en wijk Den Hoek krijgen weer openbaar vervoer dankzij flexbus

Lillo, Zandvliet -

Zowel het Scheldedorpje Lillo als de Zandvlietse wijk Den Hoek kunnen vanaf volgend jaar opnieuw het openbaar vervoer gebruiken. Vanaf het najaar moet alles geregeld zijn om een flexbus te kunnen gebruiken. Dat was te horen tijdens de jongste districtsraad.

Erik Vandewalle

Met de Vervoerregio Antwerpen en De Lijn wordt gewerkt aan een vervoerplan, dat op korte termijn het bus- en tramnetwerk in de regio hertekent. Binnen dit concept hoort ook de flexbus. Die flexbus kan je het best vergelijken met het oude systeem van de belbus. Het onderwerp kwam ter sprake tijdens de jongste districtsraad in Lillo, waar raadslid Marc Maes (N-VA) wilde weten hoe het stond in dat dossier.

Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) vertegenwoordigt Berendrecht, Zandvliet en Lillo in de Vervoerregioraad. Op voorstel van alle politieke fracties van het districtsbestuur zette hij daar vorig jaar het probleem van moeilijk bereikbaar openbaar vervoer op de agenda.

Carl Geeraerts: “We stelden voor om in Lillo een reguliere halte te voorzien en oplossingen te zoeken voor de andere blinde vlekken in ons district. Dan denk ik in de eerste plaats aan de Zandvlietse wijk Den Hoek en het gebied ten oosten van de A12 Havenweg.”

“In november liet de Vervoerregio weten dat er een flexhalte voor Lillo werd opgenomen in de ontwerplijst. Tegelijk werd ook gemeld dat de bewoners van de wijk Den Hoek gebruik moeten maken van het bestaande openbaar vervoer, omdat er binnen de 350 tot 500 meter van de bewoning al haltes zijn voorzien.

Op het kruispunt Antwerpsebaan en Grote Stoppelbergen komt een flexhalte.

Op het kruispunt Antwerpsebaan en Grote Stoppelbergen komt een flexhalte. © rr

Daar ging het districtsbestuur niet mee akkoord. Raadslid Marc Maes ging ter plaatse en stelde vast dat in Den Hoek de dichtstbijzijnde haltes van De Lijn zich op meer dan anderhalve kilometer van de bewoning bevonden. Op basis van deze nieuwe informatie vroeg het district opnieuw een flexhalte aan voor Den Hoek. Het district stelde voor om die halte neer te zetten ter hoogte van het kruispunt Antwerpsebaan en Grote Stoppelbergen.

In de districtsraad liet Carl Geeraerts weten dat de Vervoerregioraad op 20 juni zowel de flexhaltes in Lillo als in Zandvliet Hoek heeft goedgekeurd. Carl Geeraerts: “Nu wordt er een aanbesteding uitgeschreven en tegen eind 2023 kan het systeem operationeel zijn. Hoe dit in praktijk werkt, wordt nog onderzocht. Dat kan mogelijk via een app of een website waar je 60 minuten vooraf een aanvraag voor flexvervoer kan ingeven,” aldus Carl Geeraerts.

Marc Maes: “Dat is goed nieuws: sinds het verdwijnen van De Lijndienst 75 in 1995 krijgen de inwoners van Lillo weer toegang tot het openbaar vervoer. En eindelijk wordt er gezorgd voor een verbinding met de bij de Nederlandse grens gelegen wijk Den Hoek in Zandvliet.”

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs