Plan tegen grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek is klaar: “Jonge sporters moeten zich veilig kunnen voelen”

Marjorie Heuls en Nina Derwael 

Marjorie Heuls en Nina Derwael ©  BELGA

Bijna na twee jaar nadat de bom barstte heeft de Gymnastiekfederatie een omvattend plan klaar tegen grensoverschrijdend gedrag. “Dit moet ervoor zorgen dat jonge sporters zich allemaal veilig kunnen voelen binnen hun eigen club”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) .

Het totaalplan komt er na getuigenissen over psychisch grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld eind juli 2020, onder andere over topsportcoaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer. Dat leidde tot aanbevelingen van een onafhankelijke onderzoekscommissie, waarmee uiteindelijk een speciale taskforce met 14 leden – waaronder interne en externe experts én vertegenwoordigers van de atleten, de ouders en ex-gymnasten – aan de slag ging. Honderden concrete acties worden nu gebald tot een omvattend plan om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te vermijden.

Zo worden de opleidingen van trainers, de omkadering van jonge atleten, de interne werking van de gymnastiekwereld, de medische én de mentale opvolging bijgestuurd. Concreet komt er onder andere een protocol voor voeding op internaat, een transparante meldingsprocedure bij een neutraal en onafhankelijk team en een aanspreekpunt integriteit in elke gymclub. “Ja, er is veel fout gegaan: er zijn wonden geslagen. Maar op grond van de gebeurtenissen van het verleden trekken we lessen voor de toekomst en zorgen we voor een betere sport”, zegt Weyts.

Een greep uit de maatregelen:

• Meer en betere opleidingen

- Trainers zullen bijvoorbeeld breder opgeleid worden. Er zal niet enkel aandacht zijn voor sporttechnische kennis, maar ook voor o.a. zachte vaardigheden (‘soft skills’) en voor het centraal plaatsen van het welzijn van de sporter.

• Gezondere topsportwerking en -cultuur

- Jonge topsporters zullen bijvoorbeeld beter omkaderd worden, met meer aandacht voor een haalbare combinatie van school-sport-internaat.

• Meer aandacht voor fysiek welbevinden

- Bijvoorbeeld op gebied van voeding: bestaande taboes bespreekbaar maken, opmaak van een protocol voor voeding op internaat, informatie hierover voor ouders, …

• Meer aandacht voor mentaal welbevinden

- Er worden bijvoorbeeld voor gymnasten, ouders én coaches ‘leermomenten’ georganiseerd over hoe je kan omgaan met stress, ‘falen’, ups en downs in je carrière

• Betere interne werking van federatie en clubs

- Bijvoorbeeld een transparante meldingsprocedure, waarbij elke melding wordt behandeld door een neutraal en onafhankelijk team, dat hierover ook rapporteert.

• Betere opvolging en controle en duidelijkheid over wie verantwoordelijk is

- De actieplannen worden binnen de Gymfed uitgerold en opgevolgd. Hiervoor maakt de federatie gebruik van de online tool ‘Monday’ die op een overzichtelijke manier weergeeft wat de federatie plant, wie waarvoor verantwoordelijk is, welke de gemaakte vooruitgang is en op welke aanbeveling elke actie werkt. De taskforce (met externen) blijft binnen Gymfed actief om mee op te volgen/uit te rollen. Alle genomen acties moeten net leiden tot meer transparantie, sensibilisering, communicatie. De procedures werden geoptimaliseerd en de Gymfed streeft naar de aanduiding van een API (= aanspreekpunt integriteit) in elke gymclub.

(md, hjb)

Aangeboden door onze partners

Meer sportnieuws

Video

Keuze van de redactie