GEMEENTERAAD. Commanderij in Gruitrode krijgt extra parkeerplaatsen

De Commanderij krijgt extra parking. © roger dreesen

Oudsbergen
Roger Dreesen

Parking Commanderij: Aan de Kasteelstraat-Opstraat tegenover de Commanderij in Gruitrode legt de gemeente een nieuwe parking aan. “De commanderij zal als poort tot het Nationaal Park fungeren en extra bezoekers trekken. Daarom is er voldoende parking nodig tegenover de commanderij, langs de Kasteelstraat en Opstraat”, zegt schepen Schrooten (CD&V). Tegelijk plant men de heraanleg van de Opstraat en aansluiting van de Opstraat met de Kasteelstraat. Fluvius voorziet de nutsleidingen. De gemeente stelt een ontwerper aan.

Eénrichtingsverkeer en fietsstraat:  In de Leemkuilstraat, onderdeel van de fietsroutenetwerk, is er voor de verschillende wegvakken een herinrichtingsvoorstel uitgewerkt. “De Leemakkerstraat is niet de geschikte locatie”, vindt Frieda Gijbels (N-VA). “Ze mist een globale fietsstraatvisie, controles en evaluatie van de uitgerolde projecten. Bedoeling van de herinrichting is het sluipverkeer te verminderen en de veiligheid van de fietsers te verhogen. Als extra ondersteuning is er ook parkeerverbod. Trage verbindingen realiseren is het doel”, aldus burgemeester Marco Goossens (CD&V).

Loweta: Het parochiecentrum Loweta krijgt een jaarlijkse subsidie van 3.000 euro. “Deze vzw is zeker niet de enige vzw die het moeilijk heeft door corona”, reageerde Lut Witters (N-VA) scherp. “Door corona zag de vzw haar inkomsten nagenoeg wegvallen, en de vaste kosten lopen door”, zegt Ilse Wevers, schepen van Cultuur (CD&V) “De vzw komt niet in aanmerking voor coronasubsidies, of ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt voor de horeca en is belangrijk voor het Louwelse verenigingsleven.” N-VA onthield zich bij de stemming.  

Nevok Gruitrode: Nevok ontvangt een subsidie van 22.227 euro voor geplande investeringen. “De voetbalclub bouwt een nieuwe tribune en dug-outs aan het B-terrein, het vernieuwt de omheining van het B-terrein en voert renovatiewerken uit aan het dak van de kantine”, zegt schepen Wevers.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs