Omstreden goudsmelterij in Antwerpen mag nog drie jaar blijven

 

Goudsmelterij Value Trading mag ook de komende drie jaar nog actief blijven op haar locatie in hartje Antwerpen. Dat heeft het provinciebestuur beslist. De vergunning komt wel met de voorwaarde dat de exploitant binnen de maand een plan van aanpak moet voorleggen over herlokalisatie of stopzetting.

jvhBron: BELGA

De raffinaderij in het midden van de Joodse wijk zorgt al jaren voor controverse. Een aantal omwonenden meent dat het bedrijf verantwoordelijk is voor tal van gezondheidsklachten door de uitstoot van giftige stoffen, wat Value Trading zelf dan weer ontkent. Er werden ruim 3.000 bezwaarschriften ingediend tegen een nieuwe vergunning.

Value Trading had om een nieuwe omgevingsvergunning voor tien jaar gevraagd, maar het provinciebestuur volgt nu het advies van het Antwerpse stadsbestuur om een vergunning voor nog slechts drie jaar te verlenen. In die tijd moet het bedrijf dus verhuizen of stoppen. Een actieplan daarover moet er al binnen een maand zijn.

“In dit plan dient een concrete timing met verantwoording opgenomen te worden met als doel zo spoedig mogelijk de herlokalisatie te realiseren en het verblijf op de huidige locatie zo kort mogelijk en in elk geval niet langer dan drie jaar te houden”, klinkt het bij de deputatie. Die stelt verder dat “de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt”.

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie