Fiscus gaat minder afhouden van je loon (maar je zal ook minder terugtrekken van de belastingen)

Van Peteghem 

Van Peteghem ©  BELGA

De fiscus zal niet langer systematisch te veel belastingen van het loon inhouden, zo meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dinsdag in Het laatste nieuws. Dat betekent dat je maandelijks meer netto zal overhouden, maar dat je ook minder zal terugtrekken van de belastingen.

mtmBron: Het Laatste Nieuws

De werkgever houdt elke maand een bedrag aan bedrijfsvoorheffing in op het loon van de belastingplichtige. Dat is een voorbelasting, die uiteindelijk verrekend wordt met de eindbelasting op het moment van de belastingaangifte.

Met de maatregel wil de minister van Financiën een einde maken aan de “gratis lening” aan de overheid en de schalen van de bedrijfsvoorheffing beter laten aansluiten bij de schalen van de personenbelasting. Daardoor zou de werknemer volgend jaar gemiddeld 128 euro meer overhouden per jaar, in 2023 zou daar nog 209 euro bijkomen en in 2024 nog eens 243 euro. Let wel: het gaat om geld dat je later - na je belastingafrekening - niet meer terugkrijgt.

“We hervormen het systeem om ervoor te zorgen dat mensen bij elk loonbriefje niet nodeloos te veel betalen aan de staat. Dat betekent dus meer nettoloon per maand in plaats van een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening”, aldus nog minister Van Peteghem.

“Het gaat nog niet om een volledige gelijkstelling met wat mensen uiteindelijk moeten betalen”, aldus ook Miet Deckers, de woordvoerder van Van Peteghem. “Zo worden belastingverminderingen voor bijvoorbeeld de kosten van de kinderopvang of de uitgaven voor dienstencheques pas verrekend bij het verwerken van de belastingaangifte.”

Aangeboden door onze partners