Protest tegen kap van oude lindeboom schiet in verkeerde keelgat: “Pure sensatie”

De lindeboom aan de Torrekensstraat in Munte dateert van het begin van de negentiende eeuw. © Agentschap Onroerend Erfgoed

Munte -

Oppositiepartij Groen verzet zich tegen de kap van de Vrijheidsboom in Munte. De gemeente zou volgens de partij toestemming gegeven hebben om de lindeboom aan de Torrekensstraat, die dateert van het begin van de negentiende eeuw, te kappen. “Onbegrijpelijk”, zegt provincieraadslid Hans Mestdagh (Groen). “Die boom staat op de officiële lijst van Vlaams onroerend erfgoed.” Schepen van Erfgoed Luc Van Huffel (Open VLD) is niet opgezet met de bewering van Groen. “Dit is pure sensatie.”

Lieven Van Imschoot

Groen startte een petitie tegen de kap. Maandagnamiddag telde die al bijna driehonderd handtekeningen. Volgens de inventaris onroerend erfgoed is de lindeboom vermoedelijk nog de enige verwijzing naar het Munte van de negentiende eeuw. Men vermoedt dat de boom als vrijheidssymbool is geplant in de dorpskom bij het toenmalige gemeentehuis. “Er bestaan lijsten met houtig erfgoed in Vlaanderen en ook in Merelbeke”, zegt Hans Mestdagh. “Maar het gemeentebestuur koppelt daar geen beleidsdaden aan.”

Volgens het schepencollege, echter, is er helemaal geen toestemming verleend om de boom te kappen. “Groen mag mij bewijzen waar die toestemming ligt”, reageert schepen van Erfgoed Luc Van Huffel (Open VLD). “De aanvraag van de familie om die boom te kappen werd onontvankelijk verklaard, omdat er geen kapvergunning nodig is als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is dat de boom op minder dan vijftien meter van de woning staat, en er dus gevaar is op schade.”

Kwaad bloed bij familie

De aankondiging van Groen, dat de gemeente toestemming zou hebben gegeven, zet volgens Van Huffel ook kwaad bloed bij de familie in Munte, bij wie de boom in de voortuin staat. “Die mensen worden in een slecht daglicht gezet en afgeschilderd alsof zij die boom per se weg willen. Ze hebben nochtans het beste voor met de Vrijheidsboom. Hun grootste bekommernis is het gevaar dat de boom zou vallen op straat en op de elektriciteitskabels.”

Groen had een petitie gelanceerd, die maandagavond al ongeveer 350 handtekeningen telde. “Zoiets is niet bevorderlijk voor de goede gang van zaken”, zegt schepen Van Huffel. “Dit is pure sensatie. Groen had perfect kunnen weten hoe de vork in de steel zit. Zoiets getuigt niet van bestuursverantwoordelijkheid.” Van Huffel had maandagavond nog een overleg met de familie over het lot van de bewuste boom. “We gaan de uitkomst van dat gesprek afwachten.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus