Uitbreiding van overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars

 ©  Shutterstock

De zogenaamde overgangsuitkering voor weduwen en weduwenaren, wordt uitgebreid. Dat heeft minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) in de Kamer geantwoord op vragen van Gaby Colebunders (PVDA) en Anja Vanrobaeys (Vooruit). “De hervorming van de overgangsuitkering is erg belangrijk, want weduwen en weduwnaars bevinden zich vaak in een precaire situatie en lopen een groot armoederisico”, aldus minister Lalieux.

mtmBron: BELGA

Wie vandaag zijn echtgenoot of echtgenote verliest, heeft recht op een overgangsuitkering. Die kan je volledig cumuleren met een inkomen uit arbeid of een sociale uitkering. Vandaag kan je die uitkering krijgen tot de leeftijd van 48 jaar, maar die leeftijd wordt opgetrokken tot 50 jaar in 2025.

De overgangsuitkering geldt wel maar voor een bepaalde periode en volgens minister Lalieux zijn die termijnen niet aangepast aan de realiteit. Tijdens het recente begrotingsoverleg werd dan ook beslist de termijnen te verlengen, zo verklaarde ze woensdag in de commissie Sociale Zaken van de Kamer. Het is de bedoeling de hervorming nog dit jaar te laten ingaan.

Wie geen kinderen ten laste heeft, zal de uitkering voortaan dan 18 maanden krijgen in plaats van 12 maanden. Wie wel kinderen ten laste heeft, ziet de periode toenemen van 24 naar 36 maanden indien het jongste kind ouder is dan 13 jaar, en van 24 naar 48 maanden indien het jongste kind jonger is dan 13 jaar.

Nahima Lanjri (CD&V) diende eerder een wetsvoorstel in dat dezelfde richting uitging. Zij is dan ook tevreden dat de uitbreiding er komt. “Wie zijn of haar echtgeno(o)t(e) verliest, voelt de grond onder de voeten wegzakken. Bovenop dit verdriet worden achtergebleven partners ook financieel getroffen. Zo moeten ze daarna vaak alleen een hypotheek afbetalen”, legt ze uit. “Voor ouders die hun partner verliezen is de situatie nog zwaarder. Velen moeten voortaan immers de zorg voor hun kind dragen met één inkomen. Dat alles, in combinatie met de praktische organisatie van het gezin, komt dan op de schouders van één ouder terecht.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer