Antwerps college geeft ‘enerzijds-anderzijds’ advies rond luchthaven van Deurne: “Onbegrijpelijk”

Het was voor het Antwerpse schepencollege onduidelijk welke gebouwen noodzakelijk zijn voor een luchthaven. © DBA

Antwerpen, Deurne -

Het Antwerpse schepencollege heeft geen bezwaar tegen een omgevingsverguning voor onbepaalde duur voor de luchthaven van Deurne. Toch geeft het ook geen gunstig advies omdat de aanvraag onvolledig is. Met dit ‘enerzijds-anderzijds’ advies wordt een mogelijk politiek conflict binnen de Antwerpse coalitie vermeden.

Sacha Van Wiele

LEES OOK: Vliegerplein verzet zich tegen eeuwigdurende vergunning luchthaven

De Antwerpse luchthaven wil haar milieuvergunning uit 2004, geldig tot juni 2024, omzetten naar een permanente milieuvergunning. Er loopt nu een openbaar onderzoek, waarbij ook de omliggende gemeenten om een advies wordt gevraagd. Het schepencollege nam vrijdag een beslissing.

“We oordelen enerzijds geen bezwaar te hebben tegen het omzetten van de huidige milieuvergunning naar een omgevingsvergunning”, zegt Annick De Ridder (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Anderzijds merken we wel op dat mogelijk niet voldaan is aan een andere randvoorwaarde voor deze omzettingsprocedure.”

Schepen Annick De Ridder. © Jan Van der Perre

Het gaat om de gebouwen op de luchthaven. Op basis van de aanvraag is het niet duidelijk welke gebouwen nu noodzakelijk zijn voor de uitbating van een luchthaven.

“We kunnen niet nagaan of ze ook stedenbouwkundig vergund zijn”, zegt De Ridder. “Het dossier bevatte onvoldoende informatie. De aanvrager kan het nog aanvullen of vervolledigen. De finale beslissing ligt bij Vlaanderen.”

“Onbegrijpelijk”

Oppositiepartij Groen interpreteert dit besluit als een positief advies van de stad Antwerpen, vooral omdat er geen bezwaar is tegen de omzetting.

“Onbegrijpelijk dat Antwerpen geen negatief advies gegeven heeft, zoals Mortsel en Borsbeek”, zegt Antwerps Groen-gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen.

Zij neemt leefmilieuschepen Tom Meeuws (Vooruit) onder vuur. Zijn partij was in het verleden tegenstander van de luchthaven. “Hoe geloofwaardig zijn de klimaat- en geluidsambities van dit bestuur en in het bijzonder van schepen Meeuws”, vraagt Van Dienderen zich af.

“Geen gunstig advies”

Meeuws benadrukt vooral dat dit geen gunstig advies is. “Wij hebben daadwerkelijke principieel geen bezwaar tegen een omzetting, maar dat staat los van wie het aanvraagt”, zegt de schepen. “Alleen was deze aanvraag van de luchthaven onvolledig. Er staat in het collegebesluit nergens ‘gunstig’.”

Op de vraag of het nu een gunstig advies is, zegt schepen De Ridder het volgende: “door geen bezwaar aan te tekenen ga je impliciet akkoord met dezelfde voorwaarden als voorheen”.

Dat zijn dus de voorwaarden in de huidige milieuvergunning van de luchthaven van Deurne.

Schepen Tom Meeuws. © BELGA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus