Wallonië legt elektrische deelsteps aan banden

Themabeeld 

Themabeeld ©  rr

Bedrijven die vrije vloot elektrische deelsteps willen aanbieden in Wallonië zullen daar binnenkort een vergunning voor moeten hebben. Dat staat in een decreet dat woensdag werd goedgekeurd in het Waals Parlement.

jvhBron: BELGA

Elektrische deelsteps zijn in het hele land in opmars, ook in Wallonië. Het gewest legt de voorwaarden voor aanbieders nu voor het eerst ook vast in een decreet.  Zo zullen bedrijven die vrije vloot deelsteps willen aanbieden daar voortaan een vergunning van de Waalse overheid voor nodig hebben.

Om die te krijgen zullen ze aan een aantal algemene voorwaarden moeten voldoen. Het gaat dan om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, het gebruik van hernieuwbare energie om de steps op te laden en goeie arbeidsvoorwaarden voor het personeel. De bedrijven in kwestie zullen ook hun mobiliteitsgegevens moeten delen met de lokale besturen van de steden en gemeenten waar ze actief zijn. 

Die laatsten kunnen zelf nog bijkomende voorwaarden opleggen. Denk aan een maximumaantal steps, een minimale dekkingszone en de aanduiding van zones waar de steps niet gestationeerd mogen worden.  

Het decreet is van de hand van oppositiepartij CDH maar kreeg de steun van de meerderheidspartijen PS, MR en Ecolo. Woensdagavond in de plenaire vergadering van het Waals Parlement onthield alleen de extreemlinkse PVDA zich bij de stemming.

Hoofdpunten

Meer over Elektrische step

Video

Keuze van de redactie