CD&V pleit voor verplicht aanvullend pensioen

Iedereen moet na een volledige loopbaan voortaan een pensioen van minimaal 1.500 euro krijgen. Om dat waar te maken, moet volgens CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri het aanvullend pensioen, of de zogenaamde tweede pijler, verplicht worden. Dat laat Lanjri weten in een persbericht.

gjs

“Naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk willen we dat ook in België werkgevers verplicht worden om hun werknemers in te schrijven in een aanvullend pensioenplan. Op die manier geraken we aan het voor iedereen terechte pensioen van minstens 1.500 euro. Vandaag bestaan er ook nog veel verschillen tussen de pensioenen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Wij vinden dat deze op termijn verder naar elkaar moeten toegroeien zonder daarbij de verworven rechten overboord te gooien”, argumenteert het Kamerlid.

Via het invoeren van een verplichte minimumbijdrage voor het aanvullend pensioen wil Lanjri dat iedereen tijdens zijn carrière een aanvullend pensioen opbouwt. Het bijdrageniveau van de stortingen voor het aanvullend pensioen moet stijgen om zo meer pensioen op te bouwen voor later. “In overleg met de sociale partners willen we een groeipad creëren dat leidt tot een bijdrage van minstens 3 procent van het brutoloon.”

CD&V wil daarnaast een verbetering van het pensioen van zelfstandigen. Zelfstandigen in bijberoep moeten de mogelijkheid krijgen om op de helft van hun beroepsinkomsten pensioenrechten op te bouwen. Verder wil de partij de pensioenformule harmoniseren: de correctiecoëfficiënt moet gefaseerd opgegeven worden en het pensioen van meewerkende echtgenoten moet worden verbeterd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer